Objektif

PERKIM LOGO BARU

MISI

Menjadikan PERKIM sebuah NGO penggerak dakwah terunggul untuk memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan antarabangsa

Lima elemen utama yang menggerakkan halatuju PERKIM adalah :

PERKIM LOGO BARUDakwah
Menjalankan dakwah Islamiyah kepada orang-orang Islam dan bukan Islam dengan cara positif dan berkesan.


PERKIM LOGO BARUPendidikan
Memberi, mengada, mengurus dan menjalankan pelajaran serta pendidikan Islam menerusi segala media dan segala jalan yang sah di sisi undang-undang.


PERKIM LOGO BARUKebajikan
Menjalankan semua kerja kebajikan termasuk memberi bantuan, derma, biasiswa dan dermasiswa kepada sesiapa yang berkelayakan dan menjalankan lain-lain amal jariah kepada yang sakit, miskin, susah dan daif.


PERKIM LOGO BARUKerjasama dalam bidang agama Islam
Menubuhkan perantaraan dan kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan Islam yang lain demi kemajuan agama Islam.


PERKIM LOGO BARULain-lain
Menjalankan lain-lain kegiatan demi kepentingan dan kemajuan Islam.

Dalam merealisasikan objektif penubuhannya, PERKIM mempraktikkan penyebaran syiar dakwah Islamiah berdasarkan kerja-kerja kebajikan yang terbukti telah memberi manfaat kepada semua kelompok masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan imej Islam serta menghapuskan sebarang prasangka buruk terhadap Islam.

Back to top button