Objektif

PERKIM LOGO BARU

VISI

Menjadikan PERKIM sebagai sebuah NGO Dakwah Antarabangsa.

MISI

Menjadikan PERKIM sebuah NGO penggerak terunggul untuk memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan Antarabangsa.

Lima elemen utama yang menggerakkan halatuju PERKIM adalah :

PERKIM LOGO BARUDakwah
Meningkatkan aktiviti dakwah kepada masyarakat Malaysia dan Antarabangsa.


PERKIM LOGO BARUPendidikan
Meningkatkan kefahaman Islam melalui pendidikan yang tersusun.


PERKIM LOGO BARUKebajikan
Mengusahakan agar kebajikan masyarakat tersusun.


PERKIM LOGO BARUKerjasama 
Meningkatkan kerjasama dengan Badan-badan Kerajaan dan lain-lain badan yang sealiran.


PERKIM LOGO BARULain-lain
Memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang mampu mencapai segala tujuan PERKIM.

Dalam merealisasikan objektif penubuhannya, PERKIM mempraktikkan penyebaran syiar dakwah Islamiah berdasarkan kerja-kerja kebajikan yang terbukti telah memberi manfaat kepada semua kelompok masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan imej Islam serta menghapuskan sebarang prasangka buruk terhadap Islam.

Back to top button